Нашите продукти

Pemetrexed Novamed

  • Форма: За интравенозна инфузия след разтваряне и разреждане.
  • Strength: 100 mg / флакон, 500 mg / флакон
  • Активно вещество: Пеметрексед
  • Други съставки: Манитол, хлороводородна киселина и натриев хидроксид.

Пеметрексед Новамед е лекарствен продукт, използван за лечение на рак.

Това лекарство се прилага в комбинация с цисплатин – друг противораков лекарствен продукт, като лечение за злокачествен плеврален мезотелиом – форма на рак, който засяга обвивката на белия дроб, на пациенти, които не са получавали преди това химиотерапия.

 

То също се прилага в комбинация с цисплатин за първоначално лечение на пациенти с напреднал стадий на белодробен рак.

 

Пеметрексед Новамед може да Ви бъде предписан, ако имате белодробен рак в напреднал стадий и ако заболяването Ви се повлиява от лечението или ако то остава в значителна степен непроменено след първоначалната химиотерапия.

 

Това лекарство също е лечение за пациенти с белодробен рак в напреднала фаза, при които заболяването прогресира, след като е била използвана друга начална химиотерапия.


Какво съдържа Пеметрексед Новамед

  • Активното вещество е пеметрексед.

Пеметрексед Новамед 100 mg: Всеки флакон съдържа 100 милиграма пеметрексед (като пеметрексед динатрий).

Пеметрексед Новамед 500 mg: Всеки флакон съдържа 500 милиграма пеметрексед (като пеметрексед динатрий).

  • Другите съставки са манитол, хлороводородна киселина и натриев хидроксид.

 

След разтваряне разтворът съдържа 25 mg/ml пеметрексед.

Преди приложение е необходимо да се направи допълнително разреждане от медицински специалист.

More in this category: « Irinotecan Novamed

За нас

Уеб страницата на фирмата е в процес на изграждане. Моля да ни извините!

Уеб страницата на фирмата е в процес на изграждане. Моля да ни извините!

Нашите партньори