Нашите продукти

 • Форма За интравенозна инфузия след разтваряне и разреждане.
 • Strength 100 mg / флакон, 500 mg / флакон
 • Активно вещество Пеметрексед
 • Други съставки Манитол, хлороводородна киселина и натриев хидроксид.
 • Форма За интравенозно приложение след разреждане.
 • Strength 40mg / 2ml, 100mg / 5ml, 300mg / 15ml, 500mg / 25ml
 • Активно вещество Иринотекан
 • Други съставки Сорбитол E420, млечна киселина, вода за инжекции, натриев хидроксид, хлороводородна киселина.
 • Форма За интравенозно приложение след разреждане.
 • Strength 20mg / 1ml, 80mg / 4ml, 160mg / 8ml
 • Активно вещество Доцетаксел
 • Други съставки Полисорбат 80, безводен етанол и лимонена киселина.

За нас

Уеб страницата на фирмата е в процес на изграждане. Моля да ни извините!

Уеб страницата на фирмата е в процес на изграждане. Моля да ни извините!

Нашите партньори